10 วิธีการวางตัวในที่ประชุมให้ดูเป็นมืออาชีพ

เก้าอี้สำนักงาน

นอกจากบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมแล้ว ไอเท็มอย่างเก้าอี้สำนักงานก็มีความสำคัญ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีแล้ว ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นั่งเก้าอี้สำนักงานที่ตรงกับสรีระร่างกาย ไม่รู้สึกปวดเมื่อยเมื่อต้องประชุมเวลานาน ๆ

ก่อนที่เราจะแนะนำถึง 10 วิธีการวางตัวอย่างมืออาชีพในที่ประชุม เราอยากให้ทุกคนได้ทราบถึงบุคลิกภาพที่ดีของคนในวัยทำงานเบื้องต้นเสียก่อน เพราะในบางครั้งการเข้าประชุมส่วนใหญ่แล้วมักจะประกอบไปด้วยคนระดับหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือลูกค้าก็ตาม เพราะฉะนั้นหากต้องการรู้วิธีการวางตัวที่ดีในขณะที่ประชุม เราก็ควรจะทราบถึงการสร้างบุคลิกภาพให้ดูน่าเชื่อถือหรือดูเป็นผู้นำเสียก่อนเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของวิธีการวางตัวให้ดูเป็นมืออาชีพ โดยจะประกอบไปด้วยดังนี้

5 บุคลิกภาพเบื้องต้นที่มืออาชีพควรมี

 1. ความกระตือรือร้นในการทำงาน : จุดเริ่มต้นของการฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ บุคลิกภาพนี้จะช่วยให้เราดูเป็นคน Active กระฉับกระเฉงส่งผลให้ภาพรวมของการเรียนรู้งานเต็มไปด้วยความสนุก และเคล็ดลับของความกระตือรือร้นคือความตื่นเต้นในการทำงานจะสังเกตได้ว่าหากเราตื่นเต้นกับงานไหนเราอยากจะเรียนรู้และสนุกไปกับงานนั้น ๆ ถึงแม้ว่างานนั้นจะยากหรือเราไม่ถนัดก็ตาม
 2. หนักแน่นและสู้งาน : ไม่มีงานไหนในโลกที่จะปูพรมหนารองรับความกดดันหรือ ความเครียดในการทำงานได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งพนักงานออฟฟิศที่ใครหลาย ๆ คนอาจจะมองว่าทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมให้ห้องแอร์เย็น ๆ ตลอดทั้งวัน แต่ใครจะรู้ว่าเนื้องานที่อัดแน่นตลอดแปดชั่วโมงสร้างความตึงเครียดมากแค่ไหนจนพนักงานออฟฟิศหลาย ๆ คนต้องเผชิญกับโรคออฟฟิศซินโดรมที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการทำงานหรือการนั่งเก้าอี้สำนักงานที่ไม่ได้สรีระที่เหมาะสมกับร่างกาย เพราะฉะนั้นแล้วบุคลิกภาพหนักแน่นและสู้งานจะเสมือนเป็นการฝึกความอดทนนั่นเอง
 3. เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ : การที่เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือ ระหว่างเจ้านายจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและสนุกมากขึ้นโดยเฉพาะการมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอจะส่งผลให้เราเป็นที่รักของทุกคน
 4. มีความเป็นผู้นำ : การที่เรามีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดหรือวางแผนงานให้กับแต่ละฝ่ายหรือคนในทีมได้จะส่งผลให้เจ้านายเห็นความเป็นผู้นำในตัวของเรา เราขอแนะนำให้หมั่นสะสมประสบการณ์ทั้งในเรื่องการวางแผนงานและการเลือกตัดสินใจเพื่อที่จะสามารถฝึกความเป็นผู้นำส่งผลให้สามารถนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้ามากกว่าเดิมและตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นตามระดับความสามารถที่พัฒนา
 5. รู้จักความเหมาะสมและกาลเทศะ : คำว่ากาลเทศะไม่ได้หมายถึงเฉพาะมารยาทในการ พูดจาเพียงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการแต่งกาย การควบคุมอารมณ์ อีกทั้งการแสดงออกในกิริยาต่างๆ ทั้งในภาวะที่ดีและในภาวะที่แย่

ทั้ง 5 บุคลิกภาพที่กล่าวไปข้างต้นเป็นเพียงบุคลิกภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ 10 วิธีการวางตัวอย่างมืออาชีพในที่ประชุม เพราะแน่นอนว่าการที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะส่งผลให้เราสามารถเลือกวิธีการวางตัวให้ดูเป็นมืออาชีพขณะกำลังประชุมได้ อย่าลืมว่าความเป็นมืออาชีพจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทั้งตัวเราเองและองค์กรได้มากเลยทีเดียว

แนะนำ 10 วิธีการวางตัวอย่างมืออาชีพในที่ประชุม

 1. การตรงต่อเวลา : สำหรับการประชุมเราขอแนะนำให้เข้าประชุมก่อนเวลาเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มประชุม ยิ่งสำหรับหากวาระการประชุมใดที่เราเป็นผู้นำเสนอการที่เข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการประชุมจะช่วยส่งผลดีมากกว่า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพได้อีกด้วย
 2. ไม่พูดแทรกขณะที่ผู้ร่วมประชุมกำลังเสนอหรือแสดงความคิดเห็น : ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับข้อเสนอหรือความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมหรือไม่ เราก็ไม่สมควรที่จะพูดแทรกควรจะรอให้ผู้ร่วมประชุมนำเสนอหรือแสดงความคิดเห็นให้เสร็จสิ้นก่อน การที่เราพูดแทรกจะแสดงให้เห็นถึงความไม่มีมารยาทในที่ประชุมอีกทั้งจะส่งผลเสียต่อความเป็นมืออาชีพของเราด้วย
 3. ตั้งใจและจดจ่อกับเรื่องที่ประชุม : การเข้าประชุมเป็นวาระสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนได้นำเสนอและแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเสนอแนวทางการแก้ไข ดังนั้นสำหรับมืออาชีพแล้วขณะที่ประชุมควรมีการจดบันทึกข้อความที่เป็นสาระสำคัญอยู่เสมอ
 4. ปิดเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องมือที่อาจรบกวนการประชุมทุกชนิด : ลองนึกดูว่าในขณะที่เรากำลังนำเสนอเรื่องสำคัญแต่มีเสียงเครื่องมือสื่อสารของผู้ร่วมประชุมท่านอื่นดังขึ้น เสียงนั้นคงกวนสมาธิในการนำเสนอของเราไม่น้อย อีกทั้งยังแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพในที่ประชุมอีกด้วย
 5. เลือกเก้าอี้สำนักงานให้เหมาะสมกับที่ประชุม : สำหรับการประชุมจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งคือผู้มาร่วมประชุมและส่วนที่สองคือผู้ที่จัดการประชุม ในวิธีการข้อนี้เราจะพูดถึงส่วนที่สองนั่นก็คือผู้ที่จัดการประชุม การเลือกเก้าอี้สำนักงานที่เหมาะสมกับสถานที่ประชุมนอกจากจะทำให้ผู้ร่วมประชุมรู้สึกนั่งสบายตลอดระยะเวลาการประชุมแล้วยังช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพและรสนิยมขององค์กรได้อีกด้วย สามารถเลือกเก้าอี้สำนักงานที่มีดีไซต์ทั้งรูปลักษณ์และฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครันได้ที่นี่
 6. จัดเก็บเก้าอี้สำนักงานหลังเลิกประชุมให้เรียบร้อย : ความเป็นมืออาชีพในการประชุมไม่ได้หมายถึงเฉพาะการนำเสนอความรู้ ความสามารถในการทำงานเพียงเท่านั้น แต่การจัดเก็บเก้าอี้สำนักงานให้เรียบร้อยหลังประชุมจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเรานำมาซึ่งแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการวางตัวในที่ประชุมด้วย
 7. รู้จังหวะในการตั้งคำถามและตอบคำถาม : หากมีข้อสงสัยในระหว่างการประชุมเราควรยกมือขึ้นถามหรือรอจังหวะให้ผู้ที่นำเสนอได้นำเสนอเนื้อหาเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นเราจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ร่วมประชุมได้นำเสนอและตั้งคำถามรวบยอดทีเดียว การที่รู้จังหวะในการตั้งคำถามและตอบคำถามจะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพอีกทั้งยังรวมไปถึงการมีมารยาทที่ดีในการประชุมส่งผลให้คนมองว่าเรามีกาลเทศะที่ดี
 8. การแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ประชุม : นับว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการแสดงความเป็นมืออาชีพในการประชุม แต่หลายคนอาจมองข้ามส่งผลให้ลดความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของเราได้ ที่สำคัญการที่แต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ประชุมยังช่วยเพิ่มความมั่นใจ เพิ่มความน่าเชื่อถือและแสดงถึงความเป็นมืออาชีพได้มากเลยทีเดียว
 9. ไม่ควรนำอาหาหรือเครื่องดื่มเข้ามาทานในที่ประชุม : ในบางครั้งการประชุมก็ใช้ระยะเวลานานในการหาข้อสรุปที่ตรงกัน ดังนั้นอาจจะเกินเวลาจนไม่ได้ทานมื้อกลางวันหรือมือเย็น แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มมาตุนไว้ หากผู้จัดประชุมเป็นมืออาชีพเช่นกันจะทราบอยู่แล้วว่าหากการประชุมใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ก็จำเป็นต้องเตรียมสั่งของว่างหรืออาหารเพื่อเตรียมความพร้อมไว้
 10. จัดท่านั่งให้เหมาะสมขณะประชุม : เลือกปรับเก้าอี้สำนักงานให้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้ร่วมประชุมอื่นๆ ไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไป ที่สำคัญไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ควรนั่งเก้าอี้สำนักงานในลักษณะไขว่ห้างเพราะจะแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพอย่างมาก อีกทั้งผู้ร่วมประชุมอื่นอาจมองว่าไม่มีกาลเทศะและไม่ให้เกียรติสถานที่การประชุมอีกด้วย

นอกจากบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมแล้ว ไอเท็มอย่างเก้าอี้สำนักงานก็มีความสำคัญในสถานที่ประชุมอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูเป็นมืออาชีพแล้วยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นั่งเก้าอี้สำนักงานที่ตรงกับสรีระร่างกายส่งผลให้ไม่รู้สึกปวดเมื่อยเมื่อต้องประชุมในระยะเวลาที่นาน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://modenafurniture.com
Line Official : @modenafurniture
โทร. 0-2184-5145, แฟกซ์. 0-2729-5008
Fanpage : https://www.facebook.com/modenafurniturethailand
Instagram : https://www.instagram.com/modenafurniture
Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCJqAnRj0iSji4NfdkdS1QRA
Email : info@modenafurniture.com