ขั้นตอนการเคลมสินค้า

เก้าอี้ทำงาน เพื่อสุขภาพ Modena

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

  1. แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ หมายเลขออเดอร์ และ ช่องทางการซื้อ (กรุณาพิมพ์ เพื่อความถูกต้องในการค้นข้อมูล)
  2. อธิบายอาการของเก้าอี้
  3. ถ่ายภาพ หรือ คลิปวีดีโออาการหากเป็นอาการแบบเสียง หรือ กลไกทำงานผิดปกติ รบกวนขอเป็นคลิปวีดีโอ
  4. ทางแอดมินจะเช็คข้อมูล แล้วทำการประสานส่งอะไหล่ให้คุณลูกค้า
กลับสู่หน้า Line official