ขั้นตอนการเคลมสินค้า

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

1. แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ หมายเลขออเดอร์ และ ช่องทางการซื้อ (กรุณาพิมพ์ เพื่อความถูกต้องในการค้นข้อมูล)

2. อธิบายอาการของเก้าอี้

3. ถ่ายภาพ หรือ คลิปวีดีโออาการ

หากเป็นอาการแบบเสียง หรือ กลไกทำงานผิดปกติ รบกวนขอเป็นคลิปวีดีโอ

4. ทางแอดมินจะเช็คข้อมูล แล้วทำการประสานส่งอะไหล่ให้คุณลูกค้า

กลับสู่หน้า Line official