เทคโนโลยีของ Modena: S-Curve

S-Curve Technology

เทคโนโลยีสำหรับการรับสันหลัง

S-Curve Technology คือเทคโนโลยีการออกแบบพนักพิงตามหลักสรีระศาสตร์ ให้มีการโค้งรับเข้ากับกระดูกสันหลังของผู้นั่ง โดยพนักพิงจะมีความโค้งคล้ายตัวอักษร “S” ในภาษาอังกฤษ จึงเป็นชื่อเรียกของเทคโนโลยีการออกแบบนี้ เป็นเทคโนโลยีด้านเก้าอี้สุขภาพ

ทีมค้นคว้าและวิจัยของโมดิน่า ได้เห็นถึงปัญหาของการนั่งเก้าอี้ที่ไม่ได้ออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ หรือ เพื่อสรีระของคนเอเชีย โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่ต้องนั่งเป็นเวลานาน ต่างจากคนยุโรป

ผลลัพธ์ของการค้นคว้าวิจัยคือ S-Curve Technology เทคโนโลยีการออกแบบพนักพิงเก้าอี้ให้โค้งรับกับกระดูกสันหลังของคนเอเชีย โดยเทคโนโลยีนี้จะทำการแบ่งภาระของกระดูกสันหลัง ตั้งแต่ท้ายทอย ลงมาถึงกระดูกบั้นเอว เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติของ S-Curve Technology

  • ออกแบบมาเพื่อสรีระของคนเอเชียโดยเฉพาะ
  • ช่วยลดความเสี่ยงโรค “ออฟฟิศ ซินโดรม”
  • รู้สึกนั่งสบายไม่ปวดหลัง
  • ช่วยลดภาระของสันหลังเวลานั่ง
  • รองรับตั้งแต่กระดูกส่วนคอ จนถึงกระดูกบั้นเอว

วีดีโอแนะนำ S-Curve Technology

เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ

คลิกเพื่อดูเก้าอี้เพื่อสุขภาพทั้งหมด