ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษี

รายละเอียดการออกใบกำกับภาษี

  • แจ้งขอใบกำกับภาษีในวันที่สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถออกย้อนหลังให้ได้
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดให้ถูกต้องก่อนแจ้งทีมแอดมินเพื่อป้องกันความผิดพลาด
  • กรุณาแจ้งรายรายละเอียดมาใน “แชท” ของร้าน

ออกใบกำกับภาษีในนามบุคคล

  • คำนำหน้าชื่อ
  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน รวมถึงรหัสไปรษณีย์
  • เลขประจำตัวประชาชน

ออกใบกำกับภาษีในนามบริษัท

  • ชื่อบริษัท (แจ้งสนง.ใหญ่ หรือ สาขา)
  • ที่อยู่บริษัท รวมถึงรหัสไปรษณีย์
  • หมายเลขผู้เสียภาษี
กลับสู่หน้า Line official