Showing 1–12 of 13 results

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

คือเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ เพื่อให้ผู้นั่งได้รับความสบาย และ ลดภาระของกล้ามเนื้อเวลานั่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรค “ออฟฟิซ ซินโดรม” ซึ่งเป็นโรคที่พบได้เยอะในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ ที่มีความจำเป็นต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน