Terms & Conditions :การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

Terms & Conditions ขั้นตอนการคืนสินค้า

***ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้า  ภายใน  7 วัน  หลังจากรับสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น***

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • สินค้า ชำรุด และ/ หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • Modena Furniture ส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ Modena Furniture ระบุไว้ในชื่อสินค้าที่เสนอขาย

ผู้ซื้อจะต้องนำสินค้ามาคืน ที่บริษัท โมดิน่า เฟอร์นิเจอร์ ภายใน  7 วัน     Modena Furniture จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่   โดยใช้ดุลยพินิจของ Modena Furniture แต่เพียงผู้เดียว

สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

 

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอ ยกเลิกคำสั่งซื้อ ได้ ภายใน 24 ชั่วโมง  หลังทำการชำระเงิน ติดต่อเรา
บริษัท โมดิน่า เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

Modena Furniture เก้าอี้สำนักงานอันดับ1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 02-184-5145 (ช่วงเวลา .– . 09:00 . ถึง18:00 .)

Email: info@modenafurniture.com

 Line@ : line.me/R/ti/p/%40modenafurniture

 Inbox : m.me/modenafurniturethailand