Showing 1–12 of 14 results

เก้าอี้ผู้บริหาร

เก้าอี้ผู้บริหาร

เป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อการนั่งที่สบาย มีการรองรับร่างกายด้วยการเสริมฟองน้ำในส่วนของพนักพิง และ เบาะนั่ง เพื่อให้การนั่งทำงานเป็นเวลานาน ไม่รู้สึกล้า